FANDOM


Attention, Izhevsk Machinebuilding Plant (Izhmash) is not to be confused with Izhevsk Mechanical Plant (Izhmekh)!

Overview

Izhevsk Machinebuilding Plant or Izhmash is a Russian weapon manufacturing company located in Izhevsk, Russia. On August 13, 2013, Izhevsk Machinebuilding Plant and Izhevsk Mechanical Plant were merged and formally renamed Kalashnikov Concern.
Izhmash Products
Firearms IzhmashWide
See also: Izhmekh, Kalashnikov Concern
AR (5.45/5.56) AK-74 (N)AK-101AK-107AK-108AKB (-1)AKS-74 (N)AKS-74SGK-13SGK-14SGK-15
AR (7.62) AKAK-109AKM (LL2L3LPNN1N2N3P)AKMSAKSSGK-12
AR (other) ShAK-12
AC (5.45/5.56) AKS-74UAK-102AK-105
AC (7.62) AKMSUAK-104
AC (other) AK-9Saiga-9
BR SVT-38
BC SKS
LMG (5.45/5.56) RPK-74 (NN1N2N3P)RPKS-74 (NN1N2N3P)RPK-74MRPK-200RPK-201
LMG (7.62) RPKRPKMRPK-203
PDW Gepard
SMG PP-19-01 (1020)Saiga-9
Sniper Rifles MS-74SV-99VS-121
Design and Manufacturing firms of Russia
Post-World War II
Artillery & Small Arms Ammunition TekhkrimTPZ
Artillery BazaltKBMKB TochmashNMZTulamashzavod
Firearms ADARArsenalBaikalGHPAIzhmekhIzhmashKalashnikovKBPKovrovMolotNIISpetstekhnikiTsKIB SOOTsNIITochMashTOZVyatskiye PolyanyZastavaZiDZlatoust
Optics KMZNPO OrionNPZ
Industry Chemical, Fuel, Power Generation [[]]
Metals / Polymers ArmokomNII Stali
Uniform Armour NII StaliNPF TekhinkomNPP KlASSZAO ArtessZAO Kirasa
Vehicles Aviation AntonovAviastar-SPBerievIlyushinIrkutLavochkinLavochkin-Gorbunov-GudkovKAPOKnAAZMAIMyasishchevMiGMikoyanSokolSukhoiTupolevVASOYakovlev
Ground Vehicles AMZATZBAZChTZGAZKhPZKhTZKamAZKAMPKMZLKZMalyshevMAZMMZMTZMZKTNIIDAROKB-520OmsktransmashRMZTsNIITochMashUMPUralUVZUZTMVgTZVPKYMZZiLZiMZiS
Naval Vessels [[]]
Vehicle Parts Aircraft Engines [[]]
Gunsights [[]]
Steering Units [[]]
Submarine Engines [[]]
Transmissions [[]]
Vehicle Engines BTMGAZKhPZ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.